Учеството во наградната игра е можно со купување на најмалку 2 пакувања од
Orbit гуми за џвакање или Orbit бонбони и со праќање на СМС порака на 142241 во следниот формат:
Orbit (празно место) број на фискална сметка (празно место) име и презиме.
Цена за СМС порака: 5,9 денари со ДДВ. Прикажаните слики служат за илустрација.

ORBIT НАГРАДНАТА ИГРА
„МОМЕНТ ДА БЛЕСНЕШ“
Е ЗАВРШЕНА НА 27.07.2019