Zvanična pravila nagradne igre Geometry Global doo Podgorica
pod nazivom
„VRIJEME JE DA ZABLISTAŠ“

Član 1.

Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre je Geometry Global doo Podgorica, ul. 13 Jul, PC”Čelebić“br.1/2, Podgorica, sa PIB broj 02924161 (u daljem tekstu „Organizator“).

Član 2.

Naziv i trajanje nagradne igre

Naziv nagradne igre je "VRIJEME JE DA ZABLISTAŠ" . Nagradna igra će trajati u periodu od 25.03.2019 do 05.05.2019 godine

Član 3.

Teritorija na kojoj se organizuje nagradna igra

Nagradna igra će biti organizovana na teritoriji Crne Gore.

Član 4.

Nagradna igra je organizovana u svrhu promocije Orbit proizvoda. Cilj ove nagradne igre je da stimuliše prodaju Orbit žvakaćih guma i bombona u maloprodajnim trgovinama na teritoriji Crne Gore, koje u svom asortimanu imaju Orbit žvakaće gume i bombone. Nagradna igra je namjenjena za zabavu učesnika i stvaranje dobiti na proizvodima i uslugama

Član 5.

Proizvodi za učešće u nagradnoj igri

Proizvodi koji učestvuju u nagradnoj igri su:
Orbit Peppermint pellets otc
Orbit Spearmint pellets otc
Orbit Winterfrost pellets otc
Orbit Apple pellets otc
Orbit Eucalyptus pellets otc
Orbit White Fruit pellets otc
Orbit White Spearmint pellets otc
Orbit White Freshmint otc
Orbit Blueberry pellets otc
Orbit Green Mint pellets otc
Orbit Bublemint pellets otc
Orbit Pro Polar Ice pellets otc
Orbit Pro Strong Mint pellets otc
Orbit Pro Fresh Mint pellets otc
Orbit Peppermint 46p BOTTLE
Orbit Spearmint pellets 60p BOTTLE
Orbit Eucalyptus pellets 60p BOTTLE
Orbit White Freshmint pellets 60p BOTTLE
Orbit Bubblemint pellets 60p BOTTLE
Orbit Classic Kids 5 stick
Orbit Wild Fruit drops 12
Orbit Watermelon drops 12
Orbit Pro Mints Classic
Orbit Pro Mints Forest Fruit
Orbit Pro Mints Fresh Mint
Orbit Strong Mint velemints
Orbit Spearmint velemint,
*Spearmint mini pakovanje sa dvije žvakaće gume ne učestvuje u nagradnoj igri

Član 6.

Pravo na učešće

Pravo na učešće u nagradnoj igri imaju sva fizička lica sa i preko 18 godina starosti, stanovnici Crne Gore, u daljem tekstu „Učesnici“, koji prihvataju uslove ovih Pravila.
Kupovinom najmanje jednog pakovanja Orbit žvakaćih guma (izuzev Spearmint mini pakovanja od dvije žvakaće gume) ili bombona navedenih u Članu 5. Učesnici imaju priliku da učestvuju u nagradnoj igri slanjem ispravne SMS poruke na jedinstveni broj 14994 sa mreže bilo kojeg mobilnog operatera na teritoriji Crne Gore, sljedećeg sadržaja – Orbit(razmak)broj fiskalnog bloka/bona(razmak)Ime i Prezime. Učesnici nagradne igre će moći da šalju SMS od 00:01 sati 25.03.2019. godine do 23:59sati 05.05.2019.godine, nakon čega će SMS platforma biti zatvorena. Učešćem u nagradnoj igri, Učesnici potvrđuju da su upoznati s odredbama ovih Pravila i izražavaju svoju saglasnost u pogledu istih. Zaposleni kod Organizatora nagradne igre, zaposleni u kompaniji Neregelia doo, zaposleni u kompaniji Mars kao i članovi njihove bliže porodice (ćerka/sinovi, roditelji, braća/sestre ili bračni partneri) nemaju pravo na učešće u nagradnoj igri.

Član 7.

Način provođenja nagradne igre

Nagradna igra se organizuje za brend Orbit na teritoriji Crne Gore i sprovodit će se kroz SMS servis operatera mobilnih mreža u Crnoj Gori.
Pravo da učestvuje u nagradnoj igri ima punoljetno fizičko lice sa prebivalištem u Crnoj Gori, koje ispuni uslove za učešće u nagradnoj igri (objašnjeno u Članu 6. ovih Pravila).Tokom trajanja nagradne igre treba kupiti najmanje jedno pakovanje Orbit žvakaćih guma ili bombona navedenih u Članu 5, i neoštećen račun sačuvati do kraja nagradne igre. U nagradnoj igri učestvuju samo računi iz perioda trajanja nagradne igre. Učešće je moguće na sljedeći način:

  • Ukoliko do 23:59 sati 05.05.2019. pošalju SMS poruku na broj 14994 sljedećeg sadržaja: Orbit(razmak)broj fiskalnog bloka/bona(razmak)Ime i prezime. Poruka mora sadržati broj originalnog fiskalnog bloka/bona (FB broj)iz kojeg se vidi kupovina najmanje jednog pakovanja Orbit žvakaćih guma ili bombona (dalje: FB broj).
  • Učesnici će nakon obavještenja o uspješnom unosu FB broja, primiti SMS poruku sa potvrdom učešća, ukoliko je prijava validna, i link web stranice www.orbitshine.com na kojoj mogu pročitati Zvanična pravila nagradne igre.

U slučaju da dva učesnika pošalju isti FB broj, operater će poslati poruku kojom traži slanje RM broja(jedinstveni broj na fiskalnom računu) računa.
Cijena SMS poruke je standardna cijena SMS poruke kod operatera za sve mreže. Organizator ne odlučuje o promjeni cijena, i u skladu s tim Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve promjene cijena SMS poruka.
Jedan Učesnik može poslati više različitih FB brojeva i povećati šansu za osvajanje nagrade. Jedan učesnik može osvojiti samo jednu dnevnu, jednu nedeljnu i jednu glavnu nagradu, ali sa različitim FB brojem. Jedan FB broj jedna nagrada.
Slanje pogrešnog, nepotpunog ili na bilo koji način pogrešnog FB broja i ne ispunjavanje bilo kojeg drugog uslova za učešće (uključujući, ali ne isključivo neposjedovanje odgovarajućeg računa, ne dostizanje starosne granice itd.) će dovesti do diskvalifikacije iz nagradne igre i gubitka prava na osvajanje nagrade.
Organizator i operateri nisu odgovorni za bilo kakve neispravnosti u mobilnoj mreži ili za poremećaje u komunikaciji.

Član 8.

Način izvlačenja i objavljivanja pobjednika

Dobitnici nagrada će biti određeni tokom igre slučajnim odabirom putem računarskog programa. Komisija će nadgledati ispravnost nagradne igre i izvlačenja dobitnika i sačinit će službeni zapisnik o tome u skladu za zakonom

Za vrijeme trajanja nagradne igre izvlačenje dobitnika dnevnih nagrada će se obavljati slučajnim odabirom, samo radnim danima počev od 26.03.2019. godine u periodu od 15h do 18h i to jedna dnevna nagrada, a poslednje izvlačenje će biti 06.05.2019. Dobitnici dnevnih nagrada koji se odnose na svaki petak, subotu i nedelju u toku nagradne igre biće izvučeni narednog ponedeljka i to 3 SPA vaučera za Hotel Hilton.
Takođe, sve dnevne nagrade koje se trebaju izvući na dan kada je praznik (26.04, 29.04, 01.05, 02.05), biće izvučene sljedeći radni dan.
U dnevnim izvlačenjima učestvuju svi poslati FB brojevi (izuzev onih koji su izvučeni kao dobitni), a koji su uneti od početka nagradne igre do 23:59h prethodnog dan.
Za dnevne nagrade će biti izvučen jedan rezervni dobitnik za slučaj da prvi izvučeni nije validan.

Nedjeljne nagrade – putovanje za Rim će biti izvučene na dan: 01.04, 08.04, 15.04, 22.04, 29.04, 06.05.2019.

U nedjeljnim izvlačenjima učestvuju svi poslati FB brojevi (izuzev onih koji su izvučeni kao dobitni), a koji su uneti od početka nagradne igre do 23:59h prethodnog dana.
Za nedjeljne nagrade će biti izvučen jedan rezervni dobitnik za slučaj da prvi izvučeni nije validan.

Dobitnik glavne nagrade, automobila Hyundai Tucson, će biti odlučen izvlačenjem 06.05.2019. godine u 15 sati i u ovom izvlačenju učestvuju sve nedobitne poruke koje su primljenje za vrijeme trajanja nagradne igre.
Za glavnu nagradu biće izvučen jedan rezervni dobitnik za slučaj da prvi izvučeni nije validan.

Izvlačenje dobitnika nagrada će biti pod kontrolom provajdera: NTH media d.o.o. Crna Gora, koja se sastoji od 3 člana:
- Aleksandar Andovski
- Milica Đurđević
- Branko Milenković

Imena dobitnika će biti objavljena u roku od 3 dana nakon izvlačenja na web stranici www.orbitshine.com u rubrici koja je namijenjena za objavu dobitnika. Takođe Učesnici će biti obaviješteni putem SMS poruke na broj telefona sa kojeg je stigla poruka. Na kraju nagradne igre, sva imena dobitnika će biti objavljena u roku od 3 dana i bit će dostupna na web stranici www.orbitshine.com u rubrici namijenjenoj za objavu imena dobitnika.

Nagrade će biti uručene nakon objave dobitnika na navedenoj web stranici u roku od 30 dana nakon objave ili u vrijeme koje je prethodno dogovoreno između dobitnika i Organizatora.

Ukoliko na kraju nagradne igre ne budu sve nagrade uručene, u tom slučaju će se poslednjeg dana izvući dobitnici za te nagrade.

Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili drugi proizvod, međutim nagrada će se moći ustupiti osobi koju dobitnik opunomoći za preuzimanje nagrade u njegovo/njeno ime.

Sve nagrade koje ostanu nedodjeljene u toku nagradne igre će biti izvučene poslednjeg dana nagradne igre tj. 06.05.2019.
Nagradni fond u vrijednosti većoj od 500 €, koji nakon završetka nagradne igre nije podijeljen, priređivač je dužan prodati na javnom nadmetanju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u budžet Crne Gore u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada. Ako se neka nagrada ne preuzme ili je dobitnik diskvalifikovan ukoliko ne ispunjava pravila, nagradni fond ostaje u vlasništvu kompanije Mars.

Član 9.

Obavještenje za dobitnike i preuzimanje nagrada

Dobitnici će primiti SMS poruku na dati broj telefona sljedećeg sadržaja: „Čestitamo na osvajanju nagrade, očekujte naš poziv o njenom preuzimanju. Ukoliko niste dostupni u naredna 2 dana gubite pravo na nagradu Orbit“. U istom periodu, Organizator će kontaktirati dobitnika za dalji proces potvrde.

Ukoliko Učesnik 2 dana nije dostupan za kontaktiranje iz bilo kojeg razloga, koji nije i ne može biti u području odgovornosti Organizatora, on/ona gubi pravo na nagradu. Organizator nema dalje odgovornosti prema ovom Učesniku.

Glavna nagrada će biti dostupna za preuzimanje na mjestu koje za ovu namjenu odredi Organizator. Dnevne i nedeljne nagrade će biti uručene lično ili putem pošte u dogovoru sa dobitnikom.

Prilikom uručenja nagrade dobitnik treba da pokaže identifikacioni dokument, kao i originalni račun sa FB brojem koji je poslat za učešće u nagradnoj igri, na kojem se može vidjeti da je kupljeno najmanje jedno pakovanje Orbit žvakaćih guma ili bombona, kao i da je račun iz perioda trajanja NI. Primopredaja je moguća od strane trećih lica koji imaju notarski ovjerenu punomoć.

Zapisnik o primopredaji će biti potpisan prilikom uručenja.

Preuzimanje nagrade nakon roka od 30 dana će biti moguće samo ukoliko su to ranije dogovorili Organizator i dobitnik nagrade. Ukoliko neki od dobitnika nagrade ne postupi u skladu sa ovim Pravilima u vezi sa preuzimanjem nagrada, i ne preuzme nagradu po navedenim uslovima smatrat će se da se odriče prava na nagradu.

Član 10.

Nagrade i nagradni fond

Ukupna vrijednost svih nagrada je 24.750,00 EUR sa uračunatim PDV-om. Ukupan broj nagrada je 49. Organizator se obavezuje da neće dati više nagrada ili različitu vrstu nagrada. Fond nagrada se sastoji od sljedećih nagrada:

Tip nagrade Naziv nagrade Količina Ukupna cijena sa PDV
Glavna Automobil Hyundai Tucson 1 17.970,00
Nedeljna Putovanje za Rim za dvije osobe (6 putovanja x 2 osobe) 12 5.940,00
Dnevna Spa vaučer Hilton Hotel 42 840,00
Ukupno 24.750,00

*Organizator nije odgovoran za kvalitet nagrada i ne daje nikakvu garanciju.

Dnevne nagrade - SPA vaučer u Hotelu Hilton Podgorica uključuje korišćenje bazena, đakuzija, parnog kupatila, bio i finsku saunu kao i tuševe hotele Hilton.
Nagrada ne uključuje troškove puta do i od Hotela Hilton u Podgorici.
Spa Vaučer u Hotelu Hilton je moguće iskoristiti u periodu od 26.03.2019 do 31.07.2019 godine

Nedjeljne nagrade - putovanje uključuje povratni avionski prevoz na relaciji Podgorica-Rim-Podgorica sa uključenim avio taksama, smeštaj u hotelu kategorije 4* u centru Rima na bazi 3 noćenja sa doručkom u standardnim dvokrevetnim sobama, transfere na relacijama aerodrom-hotel-aerodrom u Rimu prema programu, posjetu Vatikanu i pješačko razgledanje grada sa vodičem na srpskom jeziku, gradsku taksu za hotel, putno osiguranje. Putovanje je moguće iskoristiti u periodu od 10.05.2019 do 31.10.2019 godine. Odlaganje putovanja van perioda iz aranžmana ili zamena za drugu destinaciju neće biti moguće. Nedeljne nagrade organizuju se od strane turističke agencije Max travel doo Beograd, Srbija, sa adresom Bul. Strahinjica Bana 36, 11000 Beograd, broj telefona +382 11 33 44242.

Dobitnik nedjeljne nagrade je obavezan da poštuje plan i pravila putovanja, takođe dužan je posjedovati važeće putne dokumente koji treba da važe najmanje šest mjeseci nakon povratka sa putovanja. Nagrada ne uključuje aerodromski prevoz do i sa aerodroma u Podgorici kao i druge opcione troškove.

Organizator ne prihvata bilo kakve druge troškove, osim one navedene u Pravilniku za sve dobitnike dnevne, nedeljne i glavnu nagradu.

Glavna nagrada – automobil Hyundai Tucson 1,6 GDI 5VR GLS - Metalic

Organizator ne pokriva bilo koje troškove vezane za preuzimanje, transport, prateće troškove (kao npr troškovi registracije, daljih poreza i slično).

Član 11.

Predstavljanje nagradne igre Učesnicima

Učesnici nagradne igre će biti obaviješteni o pravilima nagradne igre, fondu nagrada i uslovima za učešće putem informativnih prodajnih mjesta, web stranice www.orbitshine.com kao i putem promotivnih materijala u maloprodajnim trgovinama.

Pravila nagradne igre će biti objavljena na web stranici www.orbitshine.com prije početka nagradne igre, ali nakon dobijanja Saglasnosti za početak nagradne igre od strane Uprava za igre na sreću.

Ova Pravila nagradne igre stupaju na snagu i proizvode pravne posljedice nakon primanja Saglasnosti od strane Uprave za igre na sreću Crne Gore.
Odobrena pravila od strane Uprave za igre na sreću bit će objavljena u dnevnim novinama DAN.

Član 12.

U skladu sa ovim Pravilima, Organizator ima pravo da provjeri da li su ispunjeni propisani uslovi za učešće i da li je Učesnik kvalifikovan za preuzimanje nagrade. Nakon uručenja nagrade Organizator nema dalje odgovornosti prema dobitniku vezano za korišćenje nagrade, osim odgovornosti propisanih ovim Pravilima. Organizator nije odgovoran i neće nadoknađivati bilo kakve troškove preuzimanja nagrade, kao ni troškove prevoza ili bilo koje druge troškove (npr. registracija, dodatni porezi i sl.), niti neke druge troškove realizacije koje Organizator nije prihvatio ovim Pravilima ili u posebno potpisanom ugovoru sa dobitnikom.Organizator nije odgovoran za bilo kakve prepreke koje će onemogućiti dobitniku preuzimanje ili korištenje nagrade.

Rezultati za određivanje dobitnika su konačni. Ako dobitnik želi, nagrada može biti data nekome drugom ili prepuštenau skladu sa zakonom, ali ne može biti zamijenjena za novac pod bilo kojim okolnostima.

Član 13.

Saglasnost za obradu ličnih podataka

Učešćem u nagradnoj igri učesnici daju svoju saglasnost da njihovi lični podaci dati Organizatoru mogu biti korišteni za potrebe ove nagradne igre bez ikakvog prostornog ili vremenskog ograničenja. Ličnim učestvovanjem svaki učesnik daje lični pristanak Organizatoru da pravno koriste njihove podatke u svrhu organizovanja ove nagradne igre. U skladu sa pravnim obavezama Organizatora, lični podaci dobitnika će biti proslijeđeni Upravi za igre na sreću. Organizator neće koristiti ove podatke na bilo koji nedozvoljen način i koristit će ih samo za potrebe organizovanja ovog takmičenja. Svi lični podaci Učesnika ove nagradne igre će biti korišteni samo u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka (Službene novine Crne Gore 79/08 i 70/09)

Član 14.

Porezi

Porez na dobit na igre na sreću preuzet je od strane Organizatora, u skladu sa zakonom. Organizator garantuje da će se uručivanje nagrada vršiti u skladu sa ovim Pravilima.

Član 15.

Podnošenje žalbe

Učesnici u ovoj nagradnoj igri imaju pravo da podnesu žalbu organizatoru ove nagradne igre u roku od 5 dana od dana objave dobitnika na web stranici www.orbitshine.com. Organizator je obavezan da odgovori na žalbu u roku od 7 dana od prijema žalbe.

Član 16.

Poslovna tajna

Uposlenici Organizatora kao i proizvođača su obavezni da kao poslovnu tajnu čuvaju sljedeće informacije: informacije učesnika (njihov broj, njihov identitet i sve ostale lične podatke), način organizovanja nagradne igre i finansijski rezultat Organizatorovog rada. Gore navedene informacije mogu biti proslijeđene trećim licima od strane Organizatora samo na zakonom predviđen način.

Član 17.

Otkazivanje nagradne igre

Nagradna igra može biti otkazana u slučaju više sile uključujući i nemogućnost Organizatora da organizuje nagradnu igru kao posljedica događaja koji su izvan njegove kontrole.

Član 18.

Sporovi

U slučaju spora između Organizatora i Učesnika ove nagradne igre, takvi sporovi će biti riješeni sporazumno.
Ako strane ne nađu međusobno razumijevanje, za spor između Organizatora i Učesnika nagradne igre će biti nadležan sud u Podgorici.