PRAVILA

Na osnovu Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS“ br. 88/2011 i 94/2012 i dr zakon , 30/2018,95/2018), Pravilnika o bližim uslovima odnosno sadržini pravila igara na sreću (“Službeni glasnik RS“,br 129/2004), Pravilnika o načinu utvrđivanja ispunjenosti uslova za dobijanje saglasnosti za priređivanje nagradne igre u robi i uslugama i načinu izveštavanja o rezultatima nagradne igre u robi i uslugama (“Službeni glasnik RS“,br 129/2004) i Odluke o priređivanju nagradne igre broj 24/19 od 14.05.2019. godine, priređivač Sivo d.o.o Beograd, dana 14.05.2019.g. donosi:

PRAVILA
NAGRADNE IGRE U ROBI I USLUGAMA
“VREME JE DA ZABLISTAŠ UZ ORBIT“

PRIREĐIVAČ I NAZIV NAGRADNE IGRE

Član 1.

Ovim Pravilima uređuje se priređivanje nagradne igre u robi i uslugama i ona sadrže odredbe o Priređivaču, načinu priređivanja igre, nagradnom fondu, uslovima za učestvovanje, obaveštavanju učesnika u igri, odgovornosti Priređivača prema učesnicima u igri, kao i o drugim pitanjima od značaja za priređivanje nagradne igre u robi i uslugama.

Sivo d.o.o Beograd, sa sedištem u Beogradu, Baja Pivljanina 39, PIB: 100058552 (u daljem tekstu „Priređivač“) priređuje nagradnu igru pod nazivom „VREME JE DA ZABLISTAŠ UZ ORBIT“

Član 2.

Nagradna igra se priređuje radi promocije brenda Orbit na teritoriji Republike Srbije (izuzev Kosova i Metohije) i biće realizovana putem SMS servisa operatera svih mobilnih mreža u Republici Srbiji (Telekom, Telenor i Vip Mobile).

TRAJANJE I CILJ NAGRADNE IGRE

Član 3.

Nagradna igra počinje 20.06.2019. godine i traje do 19.07.2019. godine.

Član 4.

Cilj nagradne igre je podsticanje prodaje žvakaćih guma Orbit u Republici Srbiji, u maloprodajnim objektima koji u svom asortimanu imaju žvakaće gume Orbit a nagradna igra se priređuju radi razonode učesnika i ostvarivanja dobitaka u robi i uslugama.

PRAVILA UČEŠĆA I NAČIN REALIZACIJE NAGRADNE IGRE

Član 5.

Pravo da učestvuje u nagradnoj igri ima punoletno fizičko lice, državljanin Republike Srbije, sa prebivalištem u Republici Srbiji izuzev Kosova i Metohije, koje ispuni sve uslove za učešće u ovoj nagradnoj igri, odnosno koje u periodu trajanja nagradne igre najpre kupi bilo koja dva od sledećih Orbit proizvoda:

  ORBIT ŽVAKE:
  ORBIT SPEARMINT
  ORBIT EUCALYPTUS
  ORBIT PEPERMINT
  ORBIT PROFESSIONAL POLAR FRESH
  ORBIT WINTERFROST
  ORBIT BLUEBERRY
  ORBIT BUBBLEMINT
  ORBIT WHITE FRESHMINT
  ORBIT PROFESSIONAL FRESH MINT
  ORBIT GREEN MINT
  ORBIT KIDS BUBBLEGUM
  ORBIT WHITE SPEARMINT
  ORBIT WHITE FRUIT
  ORBIT SPEARMINT BOTTLE 60
  ORBIT PROFESSIONAL STRONG MINT
  ORBIT APPLE
  ORBIT WHITE FRESHMINT 60
  ORBIT BubbleMint BOTTLE 60
  ORBIT Eucaliptus BOTTLE 60
  ORBIT Spearmint BOTTLE 46
  ORBIT Pepermint BOTTLE 46
  Orbit Spearmint pakovanje od dve dražeje ne učestvuje u nagradnoj igri.
  ORBIT BOMBONE:
  ORBIT MINTS SPEARMINT
  ORBIT MINTS STRONG MINT
  ORBIT PROFFESIONAL MINTS CLASSIC
  ORBIT PROFFESIONAL MINTS FRESH MINT
  ORBIT PROFFESIONAL MINTS WILD FRUIT
  ORBIT DROPS WILDFRUIT
  ORBIT DROPS WATERMELON

Zatim je neophodno da se prijavi se za učešće u nagradnoj igri tako što će najkasnije do 18.07.2019 do 12.00h da pošalje na kratki SMS broj 2019, SMS poruku u sledećem formatu:
Orbit (razmak)BI broj (razmak) ime i prezime.
SMS poruka treba da sadrži originalni BI broj sa fiskalnog računa o kupovini gore navedenih proizvoda (dalje: BI broj) .
Učesnik će nakon obaveštenja o uspešno unetom BI broju primiti SMS sa potvrdom učešća ukoliko je prijava ispravna i linkom ka internet stranici www.orbitshine.com na kojoj će moći da se upozna sa Pravilima ove nagradne igre.

Takođe je radi validnog učešća potrebno da učesnik do kraja nagradne igre čuva originalni fiskalni račun o kupovini navedenih proizvoda koji su na promociji u okviru ove nagradne igre.
Učesnik koji je radi učešča u nagradnoj igri dostavio BI broj, dobiće istim putem informaciju o prijemu, ispravnosti BI broja, da li je isti već iskorišćen, te da li učestvuje u daljem izvlačenju.
Cena SMS poruke je redovna: za Telekom 3,6rsd, za Telenor 3,6 rsd , za Vip Mobile 3,48 rsd.

Jedan BI broj može biti poslat samo jednom i može osvojiti samo po jednu nagradu, ukoliko bude izvučen. Ali jedan učesnik može poslati više poruka sa razlicitim ispravnim BI brojevima i na taj način može osvojiti po jednu nagradu iz svake kategorije.

U slučaju da dva učesnika pošalju isti BI broj, operater će poslati poruku kojom traži slanje IBFM broja (jedinstveni broj na fiskalnom računu) računa.
Unošenje nepotpunih, netačnih ili na drugi način nevalidnih BI brojeva, će dovesti do diskvalifikacije učesnika i gubitka prava na nagradu.
Ispravan BI broj koji je uspešno dostavljen SMS porukom učestvovaće u izvlačenju ukoliko već nije iskorišćen u nagradnog igri.
Pravo učešća u nagradnoj igri nemaju zaposleni kod Priređivača, kod kompanije Mars Balkan East d.o.o. Beograd, distributera Nelt Co. doo Beograd, kod podizvođača u realizaciji ove nagradne igre kao ni članovi njihovih porodica (deca, roditelji i supružnici).

UTVRĐIVANJE DOBITNIKA

Član 6.

Sve pristigle SMS poruke sa BI brojevima sakupljaće se u jedinstvenu bazu odakle će u toku trajanja nagradne igre, ćetvrtkom i to 27.06.2019, 04.07.2019, 11.07.2019, 18.07.2019. slučajnim elektronskim izborom birati dobitnici ukupno:
Nagrade kategorije III – 50 Orbit kofera (svakog četvrtka po 12 dobitnika izuzev četvrtka 18.07.2019 kada će biti izvučeno 14 dobitnika nagrade III kategorije)
Nagrade kategorije II- 100 vrednosnih kartica Unicredit banke u vrednosti od 10.000 dinara (svakog četvrtka izvlačiće se po 25 dobitnika nagrade II kategorije)
Nagrade kategorije I - 20 vrednosnih kartica Unicredit banke u vrednosti od 50.000 dinara (i to 20 puta po 5 kartica od po 10.000 dinara) – svakog četvrtka po 5 dobitnika nagrade I kategorije.

U izvlačenjima učestvuju sve pristigle nedobitne SMS poruke do trenutka izvlačenja.

Svaki dobitnik će o nagradi biti obavešten putem dostavljenog broja telefona u roku od najviše 24 časa od dana izvlačenja.

Imena utvrđenih dobitnika će biti objavljena na internet stranici www.orbitshine.com u delu predviđenom za objavljivanje dobitnika, a nakon provere ispunjenosti svih uslova za učešće u nagradnoj igri i to: dobitnici od dana 27.06.2019 biće objavljeni 01.07.2019, dobitnici od dana 04.07.2019 biće objavljeni 08.07.2019, dobitnici od 11.07.2019 biće objavljeni 15.07.2019, a dobitnici od 18.07.2019 biće objavljeni 19.07.2019.

Na kraju nagradne igre imena svih dobitnika će biti dostupna na internet stranici u delu predviđenom za objavu dobitnika.

Za svaku od tih nagrada biće izvučena po dva rezervna dobitnika. Rezervni dobitnici izvlače se na isti način kao i dobitnici, s’tim što zadržavaju status „rezervni” i aktiviraju se samo ukoliko dobitnik ne ispunjava uslove definisane ovim Pravilima.

NAGRADE I NAGRADNI FOND

Član 7.

Ukupna vrednost fonda nagrada u robama i uslugama iznosi 2.431.980,84 dinara sa PDV. Ukupan broj nagrada je: 170 Priređivač se obavezuje da neće dodeljivati više nagrada ili drugu vrstu nagrada. Nagrade ne mogu biti zamenjene za novac niti za neku drugu nagradu ili protivvrednost. Nagradni fond sadrži sledeće nagrade:

Naziv i vrsta nagrade Količina Pojedinačna cena nagrade u dinarima Naknade Ukupna cena nagrade u dinarima sa PDV
Nagrade III kategorije – Orbit kofer 50 6.866,35 Nema posebnih naknada 1.010.000,00
Nagrade II kategorije - platne kartice Unicredit banke za plaćanje roba i usluga u vrednosti od 10.000 dinara (100 puta po 1 kartica od 10.000 dinara 100 10.000,00 10.000 (naknada za izradu kartica) 1.010.000,00
Nagrade I kategorije - platne kartice Unicredit banke za plaćanje roba i usluga u vrednosti od 50.000 dinara* 20 50.000,00 10.000 (naknada za izradu kartica) 1.010.000,00
UKUPNA CENA NAGRADA 2.431.980,84
*Nagrade I kategorije čije je vrednost 50.000 dinara biće dodeljene u formi 5 kartica po 10.000 dinara za svakog od 20 dobitnika

Platne kartice Unicredit banke služe isključivo za plaćanje roba i usluga u maloprodajnim objektima na teritoriji Republike Srbije izuzev Kosova i Metohije i mogu se koristiti do 31.12.2019.g. Njima nije moguće podizati gotov novac u bankama ili na bankomatima. Organizator ne preuzima bilo koje druge troškove osim onih koje je naveo u ovim Pravilima.

INFORMISANJE UČESNIKA

Član 8.

Učesnici u nagradnoj igri će o pravilima nagradne igre, nagradnom fondu i uslovima za učešće biti obavešteni putem sredstava informisanja, internet stranice na www.orbitshine.com, kao i putem propagandnog materijala u maloprodajnim objektima.

OBAVEŠTAVANJE DOBITNIKA I PREUZIMANJE NAGRADA

Član 9.

Dobitnici nagrada će biti utvrđivani u toku nagradne igre slučajnim elektronskim izborom putem posebnog softvera. Tročlana Komisija priređivača koja će biti imenovana za potrebe nagradne igre pratiće regularnost utvrđivanja dobitnika i o tome sačiniti zapisnik u skladu sa zakonom.

Dobitnici će biti obaveštavani o nagradama putem ostavljenog broja telefona. Obaveza je svakog učesnika da redovno proverava pozive na svom telefonu kao i da u toku nagradne igre bude dostupan radi prijema obaveštenja i ovo je isključiva odgovornost svakog učesnika.

Ukoliko učesnik ni u roku od dva dana ne bude dostupan za informisanje o osvojenoj nagradi i dogovor oko preuzimanja iz bilo kojih razloga koji nisu i ne mogu biti odgovornost Priređivača, gubi pravo na nagradu. Priređivač neće imati bilo kakvih daljih obaveza prema ovom učesniku. Nagrade će biti dostupne za preuzimanje u prostorijama koje Priređivač za to odredi ili eventualno dostavljene poštom u skladu sa dogovorom sa dobitnikom.

Ukoliko učesnik ni u roku od dva dana ne bude dostupan za informisanje o osvojenoj nagradi i dogovor oko preuzimanja iz bilo kojih razloga koji nisu i ne mogu biti odgovornost Priređivača, gubi pravo na nagradu. Priređivač neće imati bilo kakvih daljih obaveza prema ovom učesniku. Nagrade će biti dostupne za preuzimanje u prostorijama koje Priređivač za to odredi ili eventualno dostavljene poštom u skladu sa dogovorom sa dobitnikom.

Nagrade se mogu preuzeti u roku od najviše 30 dana od dana prijema obaveštenja. U slučaju nedodeljivanja dela nagrada zbog nedovoljnog odziva učesnika ili usled prekida nagradne igre, nedodeljene nagrade ostaju Priređivaču.

Član 10.

U skladu sa ovim Pravilima Priređivač zadržava pravo provere ispunjenosti svih uslova za učešće u nagradnoj igri i ostvarivanje prava na nagradu te pravo da diskvalifikuje učesnika koji je na bilo koji način prekršio ili pokušao da prekrši ova Pravila. Po primopredaji nagrada Priređivač nema bilo kakvih daljih obaveza prema dobitniku u vezi sa korišćenjem nagrada, osim obaveza koje je preuzeo ovim Pravilima.

Priređivač neće odgovarati niti refundirati bilo koje troškove vezane za preuzimanja, transport, prateće troškove, kao ni bilo koje druge troškove realizacije nagrada koje nije prihvatio ovim Pravilima ili u posebnom pisanom dogovoru sa dobitnikom.

Priređivač neće biti odgovoran za bilo koje smetnje koje će onemogućiti dobitnika da preuzme ili koristi nagradu. Rezultati utvrđivanja dobitnika su konačni. Po želji dobitnika nagrada se može preneti ili ustupiti, u skladu sa zakonom, ali se ni u jednom slučaju ne može zameniti za novac ili neku drugu nagradu.

LIČNI PODATACI

Član 11.

Učestvovanjem u nagradnoj igri učesnici u celosti prihvataju ova Pravila. Uzevši u obzir da svoje lične podatke dostavljaju svojevoljno i samostalno direktnom dostavom priređivaču, učesnici pristaju da Priređivač prikuplja i obrađuje dostavljene podatke o ličnosti, te potvrđuju da su upoznati sa svrhom korišćenja njihovih ličnih podataka i postupanja sa istim za potrebe realizacije nagradne igre, a sve u skladu sa članovima 10 i 15 važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Učesnik koji je učestvovanjem i slanjem svojih podataka u ovoj nagradnoj igri dao punovažan pristanak na obradu podataka može opozvati taj pristanak u svakom trenutku, pismeno ili usmeno na zapisnik kod Priređivača. Priređivač neće podatke koristiti osim na zakonom dozvoljeni način, a sve isključivo za potrebe realizacije ove nagradne igre.

POREZI

Član 12.

Porez na dobitke od igara na sreću snosiće Priređivač, u skladu sa zakonom. Priređivač jemči dodelu nagrada dobitnicima u skladu sa ovim Pravilima.

DOSTAVA REZULTATA

Član 13.

Priređivač će nadležnom organu, dostaviti izveštaj o rezultatima nagradne igre u roku od 15 dana od dana okončanja nagradne igre, na način predviđen zakonom.

POSLOVNA TAJNA

Član 14.

Zaposleni kod Priređivača, kod svih povezanih pravnih i fizičkih lica, kao i kod svih podizvođača dužni su da sledeće podatke čuvaju kao poslovnu tajnu: o učesnicima (broju, identitetu, ostalim ličnim podacima), o mehanizmu organizovanja nagradne igre, te finansijskom rezultatu poslovanja Priređivača. Napred navedene podatke Priređivač može saopštiti trećim licima samo na način određen zakonom.

PREKID NAGRADNE IGRE

Član 15.

Nagradna igra može biti prekinuta u slučaju više sile.

OBJAVLJIVANJE PRAVILA

Član 16.

Pravila nagradne igre će 15 dana pre početka nagradne igre biti objavljena u dnevnom listu «Danas» koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije, u skladu sa zakonom, kao i na internet stranici www.orbitshine.com. U roku od najviše sedam dana od dana završetka nagradne igre, rezultati nagradne igre, biće objavljeni u dnevnom listu «Danas».

STUPANJE NA SNAGU PRAVILA

Član 17.

Ova pravila nagradne igre stupaju na snagu i proizvode pravno dejstvo po dobijanju saglasnosti Ministra finansije Republike Srbije.

PRIHVATANJE PRAVILA I NADLEŽNOST U SLUČAJU SPORA

Član 18.

Učešćem u nagradnoj igri svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila. U slučaju bilo kakvih nesporazuma koji nastanu u vezi sa realizacijom nagradne igre između Priređivača i učesnika, nastojaće se da se isti reše mirnim putem, a ukoliko to nije moguće za rešavanje spora će biti nadležan sud u Beograd.

Priređivač
Sivo d.o.o Beograd